W dniu 16 września br. PARP przyjęła delegację z Centrum Badań nad Rozwojem przy Radzie Państwa Chińskiej Republiki Ludowej będącej jedną z wiodących agencji państwowych odpowiedzialnych za doradztwo Radzie Państwa w wytyczaniu kierunków polityki gospodarczej i społecznej ChRL.


Delegacji DRC przewodziła Pani Lv Wei, Dyrektor Generalny Departamentu Badań nad Rozwojem Technologicznym DRC (członek Komitetu Stałego Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych - OZPL). Tematem spotkania w PARP była prezentacja narzędzi stymulowania innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce.

W spotkaniu ze strony PARP udział wzięli Anna Brussa (Zastępca Dyrektora, Departament Analiz i Strategii) oraz Michał Polański (Dyrektor, Departament Promocji Gospodarczej).

Centrum Badań nad Rozwojem przy Radzie Państwa ChRL było także jednym z organizatorów Międzynarodowego „Silk Road Forum 2016", które odbyło się w ramach wizyty Przewodniczącego ChRL Xi Jinpinga w czerwcu 2016 r.