W dniach 4-6 listopada 2016 r. w stolicy Łotwy, Rydze, odbyło się Forum Biznesowe towarzyszące V. Szczytowi Państw Europy Środkowo-Wschodniej i Chin. Coroczne spotkania liderów państw formuły „16+1" są doskonałą okazją do dyskusji na temat rozwoju współpracy gospodarczej. Tegoroczna koncentrowała się wokół czterech obszarów: transportu, innowacji, integracji i wspólnego rozwoju.


Podczas Forum zostało także zorganizowane III. spotkanie koordynowanej przez PARP Rady Biznesu „16+1". W jego obradach wzięli m.in. udział przedstawiciele instytucji członkowskich Rady oraz zaproszonych firm z Chin oraz Państw Europy Środkowo-Wschodniej. „Od momentu swojego powołania, Rada Biznesu „16+1" stała się istotną platformą dla współpracy instytucjonalnej angażując wiele podmiotów zajmujących się na co dzień promocją eksportu i handlu zagranicznego. Podejmujemy kolejne kroki, które umożliwią jeszcze większe zaangażowanie firm i przedstawicieli biznesu w ramach współpracy „16+1". Podczas wizyty Prezydenta Xi Jinpinga w Polsce, instytucja współkoordynująca działania Sekretariatu – Chińska Rada Promocji Handlu Zagranicznego- otworzyła biuro w Warszawie, stając się pierwszym oddziałem na terenie Europy Środkowo-Wschodniej. Istotnym elementem jest także powołanie chińskiego komitetu Rady Biznesu 16+1 w lipcu br. " powiedział zastępca prezes PARP, Marcin Szyguła.

W spotkaniu wzięli także udział przedstawiciele kierownictwa chińskiego komitetu Rady Biznesu „16+1" – Wang Hongzhang (Chairman, China Construction Bank) oraz Quo Baoping (Chairman, China Guodian Corporation). Podczas 3 sesji dyskusyjnych swoje prezentacje wygłosili zarówno zaproszeni przedstawiciele biznesu z branży transportu, logistyki, budownictwa jak i reprezentacji instytucji członkowskich Rady.

Podczas Szczytu Państw „16+1" w Rydze podpisano dwa porozumienia o współpracy pomiędzy państwami: „Riga Guidelines" oraz China-CEEC Riga Declaration. Zadecydowano także o powierzeniu Polsce koordynacji Sekretariatu grupy „16+1" ds. morskich.

W ramach tegorocznych działań związanych z koordynacją Sekretariatu Rady Biznesu „16+1", PARP była odpowiedzialna za rekrutację i udział polskiej delegacji biznesowej podczas Forum Gospodarczego.


Photos: