W dniu 10 lutego w siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (MGMiŻŚ) odbyło się robocze spotkanie inaugurujące prace Sekretariatu ds. Morskich 16+1 - jednego z trzech mechanizmów koordynowanych przez Polskę w ramach formatu współpracy pomiędzy krajami Europy Środkowo-Wschodniej i Chin.


W wystąpieniu powitalnym, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Pan Marek Gróbarczyk przypomniał, iż decyzja o utworzeniu Sekretariatu podjęta została podczas ubiegłorocznego Szczytu Państw Europy Środkowo-Wschodniej i Chin w stolicy Łotwy, Rydze (4-6 listopada 2016 r.) a jego najważniejszym zadaniem będzie koordynacja działań pomiędzy państwami EŚW i Chin w zakresie spraw morskich. Powstający Sekretariat to kolejny mechanizm działający w ramach współpracy "16+1" obok istniejących już Sekretariatów ds. Logistyki (z siedzibą na Łotwie), Transportu (z siedzibą w Serbii), Rolnictwa (z siedzibą w Bułgarii). To także trzeci mechanizm koordynowany w chwili obecnej przez Polskę - obok Rady Biznesu 16+1 oraz Mechanizmu Inwestycyjnego "16+1".

W spotkaniu inaugurującym prace Sekretariatu ds. Morskich udział wzięli m.in. ambasadorowie państw formuły "16+1".