Około 70 osób z Państw Europy Środkowo-Wschodniej i Chin wzięło udział w organizowanym w Rydze (Łotwa) spotkaniu Rady Biznesu 16+1 i instytucji otoczenia biznesu (Meeting of China-CEEC Business Council and Business Support Organizations). Spotkanie zorganizowane zostało przez Łotewską Agencję Inwestycji i Rozwoju (LIAA) oraz Radę Biznesu koordynowaną przez PARP w ramach współpracy 16+1.

W ramach spotkania zorganizowane zostały trzy panele dyskusyjne odnoszące się do współpracy biznesowej Chiny-EŚW w trzech obszarach: sektor spożywczy, e-commerce oraz prawo własności intelektualnej. Wśrod panelistów oraz uczestników wydarzenia znaleźli się m.in.przedstawiciele wielu organizacji z Europy Środkowo-Wschodniej (Croatian Chamber of Economy, SARIO Slovakia, BSMEPA Bulgaria, Investment and Development Agency of Latvia, Enterprise Lithuania, Enterprise Estonia), Chin (Chinska Rada Promocji Handlu Zagranicznego, CCPIT Trademark and Law Patent Office) oraz innych zaproszonych instytucji (China IPR SME Helpdesk, EU SME Centre).

Wydarzenie zorganizowane zostało we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych Łotwy oraz Chińską Radą Promocji Handlu Zagranicznego. W przeddzień konferencji uczestników spotkania powitał Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Łotwy, Andrejs Pildegovičs oraz Ambasador Węgier na Łotwie, dr Adrien Muller. Podczas inauguracji wydarzenia w dniu 20 czerwca przemówienie wygłosił także Dr Jarosław Ćwiek-Karpowicz, Radca Ambasady RP w Rydze.