W skład Rady Biznesu wchodzą wiodące publiczne i prywatne organizacje wsparcia biznesu z Chin oraz Państw Europy Środkowo-Wschodniej, zajmujące się promocją handlu oraz rozwojem wzajemnych stosunków gospodarczych.