Rada Biznesu Chin i Państw Europy Środkowo-wschodniej (Rada Biznesu "16+1"),

Rada Biznesu Chin i Państw Europy Środkowo-Wschodniej (China-CEEC Business Council) ustanowiona została podczas trzeciego Szczytu Szefów Rządów Państw Europy Środkowo-wschodniej i Chin w Belgradzie w dniu 16 grudnia 2014r. na mocy tzw. Wytycznych Belgradzkich.

W celu promocji i pobudzenia współpracy gospodarczej pomiędzy Chinami oraz Państwami Europy Środkowo-wschodniej w obszarze handlu oraz wzajemnych inwestycji, państwa wchodzące w skład formuły "16+1" zadecydowały o:

(4) Poparciu utworzenia Rady Biznesu Państw Europy Środkowo-wschodniej i Chin z siedzibą w Warszawie oraz zaproszeniu odpowiednich instytucji otoczenia biznesu z Chin oraz Państw Europy Środkowo-Wschodniej do włączenia się w jej pracę.

Utworzenie Rady Biznesu odnotowane zostało także przez Premiera Chin, Li Keqiang podczas przemówienia inaugurującego Forum Ekonomiczne w Belgradzie:

It gives me a great pleasure to come to the beautiful country of Serbia and attend the fourth China and Central and Eastern European Countries Economic and Trade Forum. During this forum, the China-CEEC Business Council will be established, which will mark a new step forward in our cooperation.

Dokumenty oraz podstawa prawna

Cele i zadania Rady Biznesu

  • Rozwijanie kontaktów i promocja współpracy gospodarczej pomiędzy przedsiębiorstwami, izbami handlowymi oraz innymi organizacjami otoczenia biznesu z Chin oraz Państw Europy Środkowo-wschodniej;

  • Wymiana informacji na temat działań podejmowanych przez członków Rady na rzecz rozwoju handlu pomiędzy Chinami oraz Państwami Europy Środkowo-Wschodniej.